Konferere / Innleggelse

Direkte linje til erfaren medisinsk lege i mottak kl 10-21 på hverdager og kl 08-17 i helg/helligdag. 

Telefon direkte: 415 70 229

Les mer 


De ulike avdelingen har også egne vakthavende overleger hvis du har behov for å konferere.

Endokrinologisk poliklinikk

Ill: Colourbox

Lungepoliklinikk

Ill: Colourbox

Nyrepoliklinikk

Ill: Colourbox