Kommunespesifikk informasjon

Informasjon som er mer kommunespesifikk for den enkelte lege

Informasjonspunkter som man bør få oversikt over?

Kontaktinformasjon til kommuneoverlege/stab/andre funksjoner?

Informasjonpakker?