Luksasjoner

Foto: Colourbox

PKO har utfordret ortopedisk avdeling til å gi fastleger og legevakter noen praktiske råd for noen vanlige luksasjoner.

Skulder: 

Ved første-/andregangs luksasjon: Det anbefales røntgen før reponering. 

Ved flergangsluksasjon og minimalt traume kan det forsøkes ute med røntgen i etterkant (i løpet av 1-2 dager).

Fingre/tær: 

I de fleste tilfeller kan en forsøke ute med ledningsanestesi, særlig ved lengre reisevei. 

Røntgen i etterkant anbefales. 

Dersom klinikken bedres og funksjon kommer seg haster det ikke med røntgen – kan tas i løpet av 1-2 dager. 

Ved vansker med reponering er det tegn på brudd/interponat (bløtvev ligger i klem) og bør da sendes til skadepoliklinikken.

Når man er langt fra sykehus/ radiologisk avdeling:

Enhver må bruke skjønn når det gjelder reponering langt fra sykehus. I de fleste tilfeller vil det nok gå bra, men vi har hatt opplevelser også på skadepoliklinikken der lukket reponering har medført større fraktur i skulder. Ved økt avstand vil indikasjon for å forsøke ute også øke, særlig ved tegn til påvirkning på nerve/kar.


Vennlig hilsen

Dag Rune Sjøen Pedersen

Avdelingssjef/-overlege

Ortopedisk avdeling