Venesectio: Polycytemia Vera

HENSIKT

Redusere forhøyet antall blodlegemer ved gjentatte blodtappinger.

BAKGRUNN

Ved polycytemia vera foreligger det en absolutt økning av antall røde blodlegemer.

INDIKASJON

Henvises ofte ved Hct > 48-50.

Tappes 1-3 ganger i uken, hyppighet avgjøres av lege på grunnlag av pasientens symptom og Hct.

Tappes til Hct < 45 hos begge kjønn.

UTSTYR

PROSEDYRE

Kontroller at pasientens blodprøvesvar indikerer tapping.

Pasienten plasseres i stol eller på benk som kan reguleres til sjokkleie.

Pasienten får rikelig drikke, minimum 4-500 ml.

Kanylen plasseres i en av de store venene i albuen, la staseslangen være på under tapping, Vær oppmerksom på om det oppleves for stramt, reguler stramheten

 

Det kan noen ganger være vanskelig å få tappet det sterkt viskøse blodet. Oppfordre pasienten i slike tilfeller til å drikke rikelig på forhånd.

Hvis det fortsatt er vanskelig å få tappet blod, avtal med lege om pasienten kan få Heparin og evt. væsketilførsel intravenøst forut for tapping.

OBSERVASJON/TILTAK

Ubehag av tapping, BT-fall – hev fotende, mål evt. BT.

Kontakt lege hvis pasienten ikke kommer seg raskt.                                 

 

Blodprøver med kontroll Hb og Hct tas før hver annen tapping i starten, senere tas blodprøver før hver tredje tapping.

 

AVFALL

Tappet blod kastes i gul beholder (spesialavfall)