DVT og Lungeemboli

Anbefalt rutine for utredning, logistikk og behandling av pasienter med mistenkt DVT / LE

For å sikre effektiv utredning og gode pasientforløp anbefaler PKO at vi følger denne prosedyren for henvisning av mistenkt DVT/ LE.
(Dette har allerede vært rutine i Trondheim siden 2019 - og er også innført i Bergen og Haugesund)

 

Lungeemboli

Ved mistanke om lungeemboli henvises pasienten til akuttmottaket som ø-hjelp 24/7

Legg gjerne ved Wells score LE (Nel)

 

DVT

Gravide med mistanke om DVT henvises som øhjelp:

08-22: til radiologisk avdeling

22-08: til akuttmottaket.

 

Alle andre:

Primært vurderes mistanke om DVT på radiologisk avdeling på dagtid (08-16)


Dersom vurderingstidspunktet medfører at pasienten ikke rekker å møte før kl 16 skal de møte

neste morgen kl 08 på hverdager (klokken 10:30 på helg/helligdag)

og behandles på følgende måte i påvente av vurdering: 


 Man ber om at fastlegen gjør følgende før pasienten sendes inn:

      (Radiologisk avdeling sørger for å få tatt D-dimer og GFR) 

 

Nytten av å bruke Welles score og D-dimer:
(D-dimer tas på radiologisk avdeling og trenger ikke å bli tatt av henviser):


Wells score =0 : DVT er så godt som utelukket - vurder andre diff.diagnoser.

Wells score >3 eller positiv D-dimer: det gjøres billeddiagnostikk

Wells score < 3 og neg D-dimer: Sannsynlighet for DVT <1%.

 

*Hvis henviser mener at pasienten må vurderes av spesialist selv om bildediagnostikken er negativ må dette spesifiseres og begrunnes i henvisningen.