Nyre

Kronisk nyressvikt

Når skal man mistenke kronisk nyresvikt? 

Noen grunnleggende mål å forholde seg til som kan indikere at man skal begynne å mistenke en kronisk svikt er:

Men det er ofte vanskelig å vite når man er i en gråsone og når man bør henvises for videre utredning. Et hjelpemiddel i denne vurderingen kan være nyresvikt kalkulatoren : https://kidneyfailurerisk.com/

NFA veileder kronisk nyresvikt

I anledning verdens nyredag 9.mars gikk Norsk nyremedisinsk forening ut med informasjon om en ny veileder til bruk for fastleger i oppfølging av pasienter med mulig kronisk nyresykdom.  (PDF)