Long covid rehabilitering

Det er etablert rehabiliteringstilbud for pasienter med langvarig, komplekse og sammensatte symptomer der funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad. Sykehusleger og fastleger kan henvise pasienter. Henvisninger vurderes ut fra fastsatte kriterier.

Les mer her