Diagnostisk senter

Olav Lutro, Tore Salte, Marte Zakariassen  

Diagnostisk senter åpnet januar 2016 og er en del av Mottaksklinikken. Vi tilbyr tverrfaglig pakkeforløpsutredning av pasienter med nyoppståtte symptomer hvor man mistenker alvorlig bakenforliggende sykdom. Vi er tre faste overleger, med fagfelt fordelt på lungemedisin, infeksjonsmedisin og revmatologi/immunologi.

Diagnostisk senter har en konfereringstelefon (90231581) som  er bemannet mandag til fredag 08.00-16.00. Tidligere har denne vært bemannet fram til 20.00, men dette endrer vi nå på grunn av endringer i vaktlaget. Vi så også at tilbudet ble svært lite brukt etter klokken 16.00.

Helsedirektoratet har også laget en oversiktlig veileder med tanke på hvilke pasienter som kan henvises til oss og hvilke undersøkelser det er ønskelig skal være gjennomført i allmennpraksis før pasienten henvises: se lenken i kulepunkt over.

Innledende utredning vi ønsker skal være gjort hos fastlege