Sola DPS

Oversikt over tilbudet ved Sola DPS

Sentralbord: 51 51 53 08

Leder avdelingssjef Øystein Enger.


Opptaksområde: 

Hillevåg, Hinna, Rennesøy og Finnøy bydeler, Kvitsøy, Randaberg og Sola. 

(Helse og Arbeid og eMeistring har overgripende funksjon for hele Helse Stavangers opptaksområde).

Sengeposter:

A: 51 51 53 30, leder Jorunn Fimreite

B: 515350, leder Liv-Jorunn Hovda Vistad

C: 51 53 70, leder Arnt Inge Frafjord


Poliklinikker:

EVP og AAT, leder Anne Berit Torbjørnsen


Ettervernspoliklinikken (EVP)

Behandling av langtidssyke, alvorlig psykisk lidelse, med samtidige tjenester fra kommunen Hillevåg, Hinna bydel og Sola kommune.


Akutt Ambulant team (AAT)

Se egen side for mer informasjon

Poliklinikken Randaberg

Opptaksområde: Bydel Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy og Randaberg.
Telefon: 51 51 25 46
Leder Andrea Hilmes


Allmennpoliklinikk, behandling av psykisk sykdom, terapeutiske forløp

Ettervernspoliklinikken, behandling av langtidssyke, alvorlig psykisk lidelse, med samtidige tjenester fra kommunen.

Poliklinikken Sola 

Opptaksområde: Hillevåg, Hinna bydel og Sola kommune.
Leder Sonia Mæland Rotabakk


Allmennpoliklinikk, behandling av psykisk sykdom, terapeutiske forløp. 


Helse og Arbeid


eMeistring

Modulbasert behandling av panikkangst, sosial angst eller depresjon.