Konferere / legge inn (tom)

TIPS: 

Kurs for personer som har fått demens før 65 års alder sammen med nær pårørende, fortrinnsvis partner

Til dere som har unge demente pasienter: her er et nasjonalt kursprogram, sterkt subsidiert.