LIS/ALIS/Vikarleger (Utkast)

Denne seksjonen tar sikte på å gi deg som er ny lege i vårt område informasjon som vi tror kan være nyttig i oppstarten.

Som dere vil se er den lite utviklet per april 2023. Men vi har tenkt at det kan være lurt å vise frem ideen og mulighetsrommet med en slik seksjon.

Tanken er å samle informasjon med fokus på lokal samhandling mellom sykehus og primærhelsetjenesten som er ekstra relevant i oppstarten og som kan fungere som et startpunkt for nye leger. 

Vi ønsker veldig gjerne tilbakemlding på aktuelle tema -  bruk gjerne Kontakt oss  funksjonen.

Kommuneleger som ser nytten av å samarbeide om et informasjonsbilde til nye leger kan også gjerne Kontakte oss  for å se på hvordan dette kan løses.

Portal for ALIS som søker vikariat på sykehus.

Dersom du er ALIS og ønsker å gjennomføre sykehustjenesten kan du finne eller starte abonnement på varsling om tilgjengelige stillinger i Helse Vest sin ALIS portal: