Koordinerende enhet HF & Kommuner

Kontakt enheten når du trenger å orientere deg om rehabiliteringstilbudet i regionen.

Den enkelte kommune har også egne koordinatorfunksjoner for rehabilitering. Her er det forskjell i organiseringen mellom kommmunene.