Henvisning

Generelt

Under "Avdelinger" finner du informasjon om henvisningsrutiner og behov for informasjon og samhandling fra den enkelte avdeling/fagområde.

Her publiserer vi rutiner som vi ønsker å trekke frem. Enten fordi de er nye og bør gjøres kjent eller de er spesielt aktuelle for tiden. For eksempel ny rutine for UL screening i uke 12 eller Long covid rehabilitering. Andre ganger fordi vi ser at det kan være behov for å informere mer om når man bør henvise for ulike problemstillinger som blir henvist for ofte på feil grunnlag - som "Avvikende hodefasong". Triggerfinger injeksjonsbehandling henvises ofte til feil avdeling og prosedyren for denne problemstillingen trekkes derfor fram.

Adresser

Adresseregistert (NHN adresseregister) viser "Helse Stavanger" på det som kalles nivå 1 og på det som kalles nivå 2 i adresseregisteret listes alle adressene som sykehuset har publisert. Her listes det noen adresser vi ikke skal bruke når vi kommuniserer med sykehuset men som må stå der av tekniske årsaker. Adresseregisteret er veldig gammeldags og har liten mulighet for tilpasning slik at det er vanskelig å tydeliggjøre hvilke adresser som ikke skal brukes og hvilke avdelinger som sorterer under hvilken adresse eller mer om tilbudet de har. Men sykehuset har et eget mottakssenter  der alle meldinger tas imot og hvis man har adressert feil vil meldingen likevel bli forsøkt sendt til rett adresse.

Vedlegg

De fleste av oss har nå fått mulighet for å sende vedlegg til henvisningene. I praksis PDF / bildefiler.

Hvordan sende vedlegg med henvisningen:


De fleste fastlege journalsystemer kan også sende vedlegg med PLO meldingene (= dialogmeldinger/forespørsel/svar etc) - men dette vil ikke fungere når man sender PLO som dialogmelding til sykehuset. Vedlegg kan per Des 2022 kun sendes med meldingstypen Henvisning til sykehuset. Kommunen og andre fastleger / avtalespesialister kan ofte ta imot vedlegg til PLO meldingene men dette kan variere.

Hudavdelingen har en egen rutine for å få oversendt bilder og ønsker stort sett alltid at man sender dem bilder enten i forbindelse med konferering eller henvisning. Se "Bilder som vedlegg - mob/henvisning"

Prioritering av henvisninger

Avdelingene har jo også generelt behov for å få informasjon i henvisningen som lar dem vurdere den i henhold til prioriteringsveilederen. Mange av oss bruker NEL og der vil jo kriteriene stå listet for de fleste tilstander.