eMeistring

eMeistring – Tilgjengelig behandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon.

eMeistring tilbyr strukturerte behandlingsforløp over internett. 


Innholdet består av kognitiv atferdsterapi og benytter effektive teknikker og øvelser for den aktuelle lidelsen


Henvisning:

Alle pasienter i Helse Stavanger med sosial angst, panikklidelse eller depresjon kan henvises til tilbudet via Sola DPS. 

Om din pasient ønsker eMeistring – spesifiser ønsket om eMeistring i henvisningen.

 

Pasienten kan også ta direkte kontakt:

I Helse Stavanger kan pasienter også ta Direkte kontakt med tilbudet uten henvisning på:

www.helse-stavanger.no/emeistring


Alle henvisninger og Direkte Kontakt søknader rettighetsvurderes. 

Pasienter med rett til Helsehjelp mottar en innkalling til vurderingssamtale før eventuell oppstart av eMeistring.


Kort om behandlingene for sosial angst, panikklidelse og depresjon

Pasientinformasjon

Informasjonsfilm om tilbudet til pasienter: her


Les mer om tilbudet her


Mer informasjon om tilbudet finner du også på www.eMeistring.no