Konferere

UTKAST

Nedtrekksliste: konferingsinformasjon per avdeling

Generell informasjon om konfereringsmuligheter på SUS

Det er flere måter man kan konferere med kollegene på sykehuset på. 

Når det haster (øhjelp/halvøhjelp) er telefonen best. Les mer om ulike alternativer her

Noen avdelinger har også tilbud om konferering med bakvakt via telefon. Du finner mer informasjon om dette under "Klinisk samhandling" > [aktuelt fagområde]

Dialogmeldinger kan brukes når det er greit å så svar i løpet av 3-5 dager. 

Les mer om de ulike muligheten under

Dialogmeldinger

Dialogmeldinger kan brukes for problemstillinger der:

Telefontider 

De ulike avdelingene har ulike rutiner for å være tilgjengelig på telefon for problemstillinger som ikke gjelder innleggelser.
Vi vil prøve å holde dere oppdatert. Se under Avdelinger >[aktuelt fagområde]

Meld ifra om dere oppdager feil/mangler.