Svangerskapskvalme

Behandlingsalgoritme for svangerskapskvalme. 

Tar utgangspunkt i SUKK score som du blant annet finner i NEL: SUKK score (NEL)

Se også kostråd ved svangerskapskvalme (EQS KK)