UL henvisning

Utkast

Info om UL og tips til bruk av video

Se med pasienten / sende lenke på Helsenorge etc.

Henvisning ultralyd i svangerskapet

Opplys spesielt om:
- pasienten ikke ønsker prenatal diagnostikk: kalles da ikke inn til UL uke 12 men uke 18

Prenatal diagnostikk / Tidlig UL uke 12-13

Den gravide er under 35 år:

UL første trimester

 

 

Den gravide er over 35 år:

UL første trimester

Tilbud om utvidet diagnostikk (NIPT) - blodprøve tilbys alle.

Hvis økt sannsynlighet for trisomi tilbud om fostervannsprøve.

 

Fostervannsprøven tas i uke 15 og det tar ca en uke å få svar. Kvinnen får da en endelig diagnose i uke 16-17.

Grensen for svangerskapsavbrudd er uke 22+0