PKO Arkivet - Lokal samhandlingsinformasjon fra Praksiskonsulentordningen ved Helse Stavanger

Velkommen til PKO-arkivet.

Om PKO-arkivet - informasjon til nye brukere 

Velkommen til PKO-arkivet (pkosus.no)
Her vil praksiskonsulentene ved Helse Stavanger samle nyttig informasjon for deg som samhandler med sykehuset.
Vi vil også prøve å vise frem gode verktøy og rutiner som vi tror vi som kollegium har nytte av å finne samlet på en nettside. Vi oppfordrer alle brukere til å benytte seg av muligheten til å komme med innspill til forbedringer eller informasjon som mangler eller bør oppdateres slik at vi kan holde arkivet så aktuelt og  oppdatert som mulig.
Det er ikke tanken å bli en ny NEL men supplere med lokalt aktuelt stoff som har betydning for hvordan vi samhandler på en god måte eller tilrettelegger for god kvalitet.

Praksisnytt
Alle bør fortsatt abonnere på nyheter fra Praksisnytt. Da får du med deg det som skjer i vårt HF område.
Så kan du gå til  PKO-arkivet  (pkosus.no) når du  trenger å gjenfinne informasjon som du en gang fikk informasjon om i Praksisnytt. 

Denne lenken tar deg til Praksisnytt og siden der du kan legge inn epostadressen for å abonnere.

Hvordan finner jeg frem?
Du kan bruke søkefunksjonen  (oppe til høyre på siden). Dette gir treff kun på informasjon på dette nettstedet.
Du kan bruke sidemenyen til venstre. Vær obs på at den har flere  nivå som  du åpner med den lille trekanten ved siden av menyteksten. Ofte litt vanskeligere å se på mobil/nettbrett.

Forsiden
Her vil du finne  lenker til  det vi tror du bruker  mest eller  det vi  tenker er mest aktuelt for tiden eller bør fremheves av ulike grunner. 

Seksjoner i sidemenyen til venstre
Vi har forsøkt å gi dere en inndeling som møter det behovet vi tror dere har når dere oppsøker PKO-arkivet. Det vil nok komme endringer etter hvert som vi får erfaring med hvordan dette fungerer og hva som bør løftes frem i  øverste nivå av menyen.

Henvisning og Innleggelse.
Kontaktinformasjon for å konferere og melde pasienter til innleggelse. Vi presenterer alternativer med info om KAD og private med avtaler. 

Avdelinger
Her finner du informasjon fra de ulike kliniske avdelingene.

LAB
Her samler vi informasjon fra de ulike laboratoriene og relatert informasjon. 

Palliasjon
Informasjon om palliasjonstilbudet, medikamentoversikter etc. Vi oppfordrer kommunene om å vurdere å samle oversikter over lokale ordninger her. 

Re-Habilitering
Vi i PKO har her prøvd å vise frem bredden i tilbud både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Du finner lenker til kommunale rehabtilbud, kooridinerende enheter og oversikt over aktuelle tverrfaglige team/tilbud 

PKO &  møteplasser
Her vil vi publisere informasjon om aktuelle møter og dokumenter relatert til disse. For eksempel invitasjon til Nytt og nyttig og etter gjennomført møte presentasjoner og annen informasjon fra møtet.
Her vil du  også finner mer overordnet PKO relatert informasjon som samhandlingsavtalen PROFS og informasjon om  Helsefellesskap. 

Tilbakemelding
Her finner du en funksjon for å sende PKO en melding.  Bruk den gjerne for ris og ros  eller om du har tips om informasjon som bør ligge på sidene  eller bør oppdateres. 

SEKSJONER SOM ER UNDER VURDERING/ UTVIKLING

Forskning
Under forskning ønsker vi å presentere aktuelle forskningsprosjekter som er relevante og vi vil legge til rette for at de ulike prosjektene kan dele aktuelle dokumenter og informasjon som de ønsker å tilgjengeliggjøre for fastleger her.

Introduksjon LIS/Vikarleger
Informasjon for nye leger i vårt område. Vi oppfordrer dere alle men kanskje spesielt nye leger som kjenner hvor skoen trykker til å komme med innspill til innhold. Kommuner og sykehus bør vurdere om de har nytte av å bidra til et samlet informasjonsbilde ved å bidra med innhold til disse sidene.

Ressurssider
Her vil du finner noen utvalgte nyttige lenker til oversikter, kalkulatorer, særlig aktuell informasjon som vi tenker vi vil legge til rette for at du finner enkelt. Vi har begrenset med ressurser til å bygge opp og vedlikeholde en slik oversikt men vil prøve å fokusere på det mest aktuelle /nyttige. Sitter du på noe som ville vært nyttig å ha her? Send oss gjerne en melding via skjemaet Tilbakemelding

Under finner du snarveier til informasjon vi tror du vil bruke ofte eller tilbud som kanskje er mindre kjent. 

Seksjoner som er under utvikling men ikke publisert ennå

Besøker du siden på mobil/nettbrett?

Sidemeny:
Klikk på de 3 strekene oppe i venstre hjørne for å få frem hele innholdsoversikten.

 
Søke på nettsiden:
Klikk på forstørrelsesglasset i blått i øvre høyre hjørne.


Mobilversjonen - oransje ring rundt menyen.