Kopimottager - søke opp i NHN adresseregister

Kopimottager - søke opp i NHN adressregister

Det er mulig å søke frem og legge til opptil 3 kopimottakere fra adresseregisteret.

Det er viktig å presisere at denne funksjonaliteten foreløpig bare fungerer for patologi og mikrobiologi. Det betyr at dersom man ønsker å legge til kopimottaker via integrert løsning i DIPS Interactor vil dette bare fungere for bestillinger som inneholder analyser til mikrobiologi, patologi eller en kombinasjon av disse. 

For medisinsk biokjemi må det fortsatt brukes alternativ løsning hvor man bestiller analysen «KOPISVAR» og skriver i fritekst hvilken lege og virksomhet som skal ha kopisvar.