Fæces diagnostikk

Publisert Praksisnytt 31.mars 2023

Skrevet av LIS Daniel Lilletvedt ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi innførte fra 20.02.2023 feces PCR for undersøkelse av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter i avføringsprøver.

Feces PCR panelet inneholder de vanligste tarmpatogene bakterier, virus og parasitter som forårsaker diaré (for panel, se laboratoriehåndboken). Dette vil erstatte flere av dagens metoder for påvisning av diaréfremkallende mikrober.  

Når må du rekvirerer ytterligere prøver:

Clostridioides difficile:
Inngår ikke i feces PCR panelet, og må rekvireres som en separat analyse i tjenestekatalogen.  

Mistanke om marksykdom:
Feces PCR panelet påviser kun cyster, det vil derfor være nødvendig med bestilling av «utvidet parasitt undersøkelse» ved mistanke om marksykdom for påvisning av egg.  

(Litt usikker på dette med cyter og egg? Les mer nederst på siden)

Formål med omleggingen er å:


Innføring av Feces PCR panel hos andre laboratorier har erfaringsmessig ført til flere funn av tarmpatogene mikrober.


Dyrkning av tarmpatogene bakterier vil fortsatt bli utført til oppfølging på PCR-positive prøver for eventuelt videre identifisering og resistensbestemmelse, samt til kontrollprøver hos pasienter med nylig påvist tarmpatogene bakterier.


Prøven rekvireres i tjenestekatalogen;

Mikrobiologi – Avføringsprøver – Tarmpatogene mikrober


Prøvetakning:

Ingen endring - Feces materiale uten tilsetning sendes i steril universalkonteiner.

For flere opplysninger:
Se laboratoriehåndboken (Feces PCR (Tarmpatogene mikrober))

Ved spørsmål:
Kontakt gjerne en av legene på mikrobiologisk vakttelefon: 90 81 47 88
Feces lab: 518852Om cyster og egg:

Redaktøren hadde et bittelite hull i kunnskapene om cyster vs egg og utfordret Daniel L til et lite kort sammendrag:

Kort fortalt er cyster en innkapslet protozoparasitt (encellet parasitt), og diagnostisk stadium for protozoer i avføring er cyster. Cystene er mindre enn egg og kan overleve lenge i miljøet. Helminthene (ormer) er multicellulære organismer og legger egg. Grunnet større størrelsen på eggene er de lettere å detektere i mikroskop. 

De vanligste protozoae (cyste) infeksjonene er: Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Giardia lamblia og Entamoeba histolytica som detekteres i den nye feces PCRen. Tidligere mikroskoperte vi etter cyster. Dersom det er mistanke om andre parasitter (ormer) som ikke er med i feces PCR panelet, må «utvidet parasitt undersøkelse» utføres der vi mikroskoperer for egg.