Cervixcyt - prøvetakingstips

Det kan være utfordrende å få tatt gode prøver til cervixcytologi. Vi har derfor samlet noen tips som vi håper kan være nyttig for deg.

- hvordan unngå blod i prøven eller at det mangler plateepitelceller

- hva gjør jeg om glasset velter (hvor lite væske er det vits å sende inn)

- er det viktig hvordan prøvetiketten settes på glasset?

- er det greit å eksplorere før prøven tas?

Dette og mere til finner du svar på under. 


Advarsel: Det er fare for at du kan måtte dra på smilebåndet på veien :-)


Brukerveiledninger:


Veiledning for deg som bruker cervixbørste

Veiledning for deg som bruker endocervixbørste og spatel 


Instruksjonsvideoer:

Den morsomme varianten

Nokså kjedelig men informativ om selve prøvetakingen med gjennomgang både om bruk av endocervicalbørste og spatel og deg som bruker cervixbørste: