Røntgen skjelett øhjelp

Endring i rutiner for rekvirering av  røntgen øhjelp for skjelettundersøkelser


Antall henvisninger til øyeblikkelig hjelp undersøkelser ved radiologisk avdeling av tilstander som ikke anses å haste har økt.
For å sikre akseptabel kapasitet og ventetid for de som trenger øyeblikkelig hjelp har sykehuset funnet det nødvendig å endre rutiner.


Fra nå vil følgende retningslinjer ligge til grunn for driften:

-        Skader som er eldre enn 48 timer vil som hovedregel vurderes på dagtid hverdager. Slike polikliniske pasienter vil bli bedt om å komme tilbake for røntgen undersøkelse på dagtid påfølgende dag eller første virkedag ved helg.

-        Ukompliserte frakturer i finger eller tå (dvs. ingen åpne sår, feilstilling eller luksasjon) trenger ikke røntgen etter klokken 15.00. Disse vil bli bedt om å komme tilbake for røntgen undersøkelse på dagtid påfølgende dag eller første virkedag ved helg.

-        Skader av akillessener eller bicepssener henvises skadepoliklinikk direkte.
Det er ikke nødvendig med ultralyd i forkant. 

-        Utredning av kompresjonsfrakturer uten nevrologiske utfall tas som hovedregel på dagtid hverdager. Det må brukes skjønn mtp. mye smerter, mobilisering og reisetid for pasient. (Utredning av kompresjonsfrakturer på pasienter med nevrologiske utfall tas innen den hastegraden henvisende lege har bestilt).

Unntak: Dersom henvisende lege mener pasienten må tilses umiddelbart må dette begrunnes eksplisitt i henvisningen.
Ved tvil kan henvisende lege konferere Skadepoliklinikken på tlf. 91597322

 

Anbefaler at alle leger følger dette opplegget og avtaler med de pasienter dette gjelder
at de drar til SUS for undersøkelse første hverdag etter klokken 09.00 istedenfor å la de
reise «bomtur» til SUS for så å måtte komme tilbake første hverdag etter klokken 09.00.