LAR: Behandlingsforløp

Helse Stavanger har utarbeidet et standardisert behandlingsforløp for LAR pasienter

Det er et interaktivt dokument der en lett finner fram spørsmål og svar, informasjonsskriv til pasient eller pårørende, og informasjon rundt behandling og hendelser som kan oppstå underveis. 


Det kan være greit å lese gjennom, men er først og fremst et glimrende verktøy en kan ha i favorittlista og ta fram når en har disse pasientene. 


Det er viktig at vi ikke ser oss blinde på skjemaene som finnes her.  Dette er et internt dokument for Helse Stavanger, og det foreligger ingen avtale om at fastlegene må bruke skjemaene som er her.


Skjema om legeopplysninger ved LAR behandling er imidlertid ganske godt innarbeidet gjennom flere år, så jeg har laget en tekstmal i word format som enkelt kan limes inn som mal i de fleste journalsystem ved ønske om det.


Det finnes 3 måter å lete fram behandlingsforløpet på:


1.      Google «legemiddelassistert behandlingsforløp»

2.      Klikk på denne lenken http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34091/index.html

3.      Gå til Helse Stavanger sin forside. Klikk «samhandling» og der etter klikker du på «pasientforløp». Klikk videre på «Psykisk helse» og deretter «Legemiddelassistert behandling(LAR).