Svangerskapshypertensjon

Viktig presisering vedr henvisningspraksis til fødeavdelingen

Fra 2020 har håndteringen av isolert svangerskapshypertensjon nær termin blitt betydelig strammet inn.

1)  Ved påvist svangerskapshypertensjon (BT > 140/90) skal den gravide vurderes ved fødeavdelingen for induksjon fra svangerskapsuke 39+0.

Dette gjelder også når svangerskapshypertensjonen ikke behandles med medisiner.

 

2)  Ved nyoppdaget hypertensjon (BT >140/90) i løpet av svangerskapet henvises pasienten på vanlig måte til fostermedisinsk poliklinikk.

 

3)  Dersom hypertensjon påvises nær termin (siste 1-2 uker før termin) kan det være nødvendig å ringe vakthavende lege ved fødeavdelingen for å avtale rask time innen få dager.

 

 

NB: Behandlingstrengende hypertensjon (BT>150/100) og mistanke om preeklampsi må alltid henvises til fødeavdelingen som ø.hjelp med telefonisk kontakt i tillegg til skriftlig henvisning.