Svangerskap etter termin

Publisert: Nov 2021
Ansvarlig PKO: Pia Skoglund

Direktelenke til skjema

Rutine for håndtering av svangerskap etter termin som er i bruk fra 11/21

Bakgrunn

Sprikende anbefalinger for håndtering av «overtidige» svangerskap nasjonalt men også internasjonalt. Hdir planlegger en ny nasjonal retningslinje for denne problemstillingen. Ny retningslinje er ventet å stramme inn på dagens praksis.

Risikoscore

Den nye rutinen/kvalitetsprosjektet legger opp til en strukturert vurdering av kjente risikofaktorer og ut fra en beregnet «risikoscore» anbefales den gravide oppfølgning:

Scoringsskjema deles ut ved rutine ultralyd i 2 trimester og følger kvinnens «Helsekort for gravide». Skjema kan også finnes/skrives ut fra Kvinneklinikken sin nettside «kvalitet.sus.no/kk».


Skjema har 2 deler:

Del 1 fylles ut på sykehuset/privat gynekolog ved Rutine UL ut fra ultralydfunn og anamnese.

Del 2 fylles ut av fastlege/jordmor ved siste sv.sk.kontroller etter sv.sk.uke 38 ut fra forhold som har tilkommet i sv.skapet.

Total risiko legges sammen fra Del 1 og Del 2 og bestemmer videre anbefaling til kvinnen. 


Vennlig hilsen


Brandis Philip von

Seksjonsoverlege


Pia Skoglund

Praksiskonsulent