Næringsdrikk søknad

Stønad til næringsmidler 

Kravene for å få innvilget stønad til næringsmidler er relatert til pasientens ernæringsstatus, ikke begrenset til kun sykdomsdiagnose alene.

 

Fastleger kan enkelt søke refusjon på næringstilskudd gjennom Helsaktørportalen. 


Se også Nutricias enkle veileder:   

210726-Nutricia-brosjyre-A5-Refusjonsveileder-voksen.pdf