Ernæringspoliklinikken

Henvisning til Ernæringspoliklinikken:

Ernæringspoliklinikken (klinisk ernæringsfysiolog) mottar henvisninger fra fastleger.  

Vi opplever stor pågang, og vi vil minne om våre prioriteringer:  

Informasjon om primærhenvisninger til klinisk ernæringsfysiolog (sus.no) 

 

Henvisningen sendes til: Ernæringsfysiologi- Stavanger Universitetssykehus- Helse Stavanger 

 

Vi er oppmerksomme på at det er en utfordring med manglende kliniske ernæringsfysiologer i kommunene for pasienter med lengre oppfølgingsbehov etter utskriving. Som spesialisthelsetjeneste har vi kun mulighet å tilby tidsbegrenset oppfølging, og har dessverre ikke kapasitet for å dekke kommunenes oppgaver.  

Skulle pasienten ha behov for en ny vurdering i henhold til vår prioriteringsoversikt, er det fullt mulig for fastlegen å henvise på nytt.   

Send oss gjerne en dialogmelding dersom det er spørsmål rundt oppfølging av pasienter.  

 

Overvekt/ fedme 

Seksjon for klinisk ernæring har ikke tilbud om kostveiledning ved overvekt/fedme.  

Disse må benytte tilbudet til Frisklivssentralen i egen kommune. Dersom det er behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten, er det overvektspoliklinikken henvisning kan sendes til.

 

Irritabel tarm syndrom 

Vi får mange henvisninger som gjelder kostråd for symptomer og plager relatert til IBS.  

Disse har vi ikke et tilbud til da Helse Bergen har et regionalt tilbud: Mage-tarmskolen på internett. Mage-tarmskolen på internett - Helse Bergen (helse-bergen.no)  

Klinisk ernæringsfysiolog er tilgjengelig for digital veiledning, spørsmål og svar gjennom hele behandlingstilbudet via trygg elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4 - f.eks BankID).  

Kurset er åpent for pasienten i seks måneder. 

Programmet inneholder 5 moduler som er utarbeidet av gastroenterolog, manuellterapeut (fysioterapeut), psykiater og klinisk ernæringsfysiolog.  

 
Henvisningen sendes til: Fordøyelsessykdommer- Haukeland universitetssykehus – Helse Bergen. 

Merk med «Nettkurs».


 

Stønad til næringsmidler 

Kravene for å få innvilget stønad til næringsmidler er relatert til pasientens ernæringsstatus, ikke begrenset til kun sykdomsdiagnose alene.

 

Fastleger kan enkelt søke refusjon på næringstilskudd gjennom https://portal.helsedirektoratet.no.  

 

Viser til Nutricias enkle veileder:   

210726-Nutricia-brosjyre-A5-Refusjonsveileder-voksen.pdf 


Les mer her

 

Nyttig pasientinformasjon 

www.helse-stavanger.no  (søk “ernæring”) kan dere finne  flere nyttige brosjyrer til pasienter som vi har utarbeidet. De mest brukte er: 

·        Kost ved mage-tarm problemer 

·        Kumelkproteinfri kost 

·        For barn med liten matlyst   

·        For deg som spiser lite