Våt hoste hos barn

Langvarig / kronisk hoste hos barn

Knut Øymar og Ingvild B Mikalsen

 

 

Hoste er svært vanlig ved luftveisinfeksjoner hos barn, men i de aller fleste tilfellene går hosten over ila 2-3 uker, hos kanskje 10% etter 4 uker. Noen barn, spesielt i førskolealder, har flere slike episoder ila en sesong. En grundig anamnese vil kunne avklare om barnet har gjentatte lange perioder med hoste med symptomfrie intervall, og derfor ikke hatt kronisk hoste > 4 uker eller mer. De fleste av disse bør kunne avklares i allmennpraksis uten annen utredning, og vanligvis uten behandling.

 

Kronisk hoste defineres vanligvis som hoste > 4 uker (engelske retningslinjer 8 uker). De fleste barn med kronisk hoste vil ha symptomer vesentlig lenger enn det om de ikke får behandling.

 

Tørr hoste – uten sekret eller ekspektorat:

Kronisk tørr hoste er sjelden de første leveårene / i førskolealder. Noen virusinfeksjoner kan gi en langvarig tørr hoste (kikhoste). Dersom tørr hoste kommer i flere lengre perioder, spesielt hos litt eldre barn, om barnet også har obstruktive episoder eller er atopiker kan astma mistenkes. Noen av disse barna er litt obstruktive uten at de forstår det. Hoste alene er likevel ikke nok grunnlag for astmadiagnose og diagnosen bør om mulig verifiseres med spirometri / reversibilitet, og ev henvises til spesialist der provokasjoner kan gjøres ved behov. 

 

Våt hoste

Våt hoste er hoste med sekret uten ekspektorat. Kronisk våt hoste gir liten mistanke om astma og forsøksvis astmabehandling er normalt ikke indisert. Den vanligste årsaken til kronisk våt hoste hos førskolebarn er protrahert bakteriell bronkitt - PBB. Disse barna kan hoste både dag og natt, ha hørbar og følbar surkling i brystet. Grad av symptomer kan variere og de har vanligvis ikke feber eller påvirket allmenntilstand. Diagnosen stilles ved kronisk hoste uten symptomfrie perioder, der det ikke er tydelig mistanke om annen årsak, og med tydelig bedring av to ukers behandling med antibiotika. Vi anbefaler at barn med mistenkt PBB henvises til spesialist, noen av disse barna har disponerende årsaker som bør utredes og behandles, vi tar vanligvis prøve til dyrkning før start av behandling, og det er ikke avklart hvilke barn som bør forsøkes behandlet med antibiotika.


Det er ikke nødvendig med annen utredning hos fastlegen, de har normale infeksjonsvariabler og rtg thoraks tas ved undersøkelse på poliklinikken.

 

Andre årsaker:

 

AMIC-studien

Ved Barne- og ungdomspoliklinikken startes våren 2023 en større klinisk studie der 6 andre barneavdelinger i Norge også deltar. Studien har to randomiserte intervensjoner, først to ukers behandling med Amoxicillin-Clavulansyre versus placebo, og senere 2 uker vs 4 ukers behandling med Amoxicillin-Clavulansyre. Studien inkluderer en rekke mikrobiologiske og immunologiske tester for å bedre til å forstå hvorfor barn får PBB, og hvilke barn med kronisk hoste som bør behandles med antibiotika. Gjennomføring av studien er en ytterligere grunn til at barn med kronisk våt hoste bør henvises, og i studieperioden vil eventuelt disse barna bli prioritert for vurdering.