Generelle råd mageplager

Ref: informasjonsskriv fra barneavdelingen

Kumelkfri kost: 

Mange spebarn kan reagere på kumelk i kosten. Dette kan gi symptomer som gulping, magesmerter, plager med luft, «kolikksmerter», grønnlig avføring evt. med blod eller slim. Ved mistanke om dette anbefaler vi at ammende mødre starter melkefri kost (det innebærer også myse, kasein ol). Det anbefales å fortsette amming. Det anbefales ikke å erstatte melkeproteinene med soyaproteiner for mor. Dersom barnet får morsmelkerstatning, anbefales bytte til kumelkfri morsmelkerstatning: først hydrolysert morsmelkerstatning (Nutramigen, Pepticate, Althera), eller ved fortsatt reaksjon: Aminosyrebaserte morsmelkerstatninger (NeoCate).

Bedring kan ta 4-6 uker, men ofte ser man bedring før dette. Da vi forventer at dette er forbigående anbefaler vi provokasjon med et halvt års mellomrom. Ved fortsatt behov for melkefri diett utover ett års alder kan barnet gjerne henvises til ernæringsfysiolog for kostråd Fastleger og helsestasjonsleger kan også søke om refusjon for kumelkfri morsmelkerstatning, så lenge effekten er dokumentert ved eliminasjon og provokasion.

Refluks: 

Som hovedregel anbefales ikke utredning eller medikamentell behandling av reflux hos barn under 6 måneder. Problemstillingen vil vanligvis avta ettersom barnet blir eldre. Generelle tiltak som å bygge opp seng i hodeleie, holde barnet i oppreist posisjon etter amming o.l. kan være til støtte. Ofte kan det være andre underliggende tilstander (eks. kumelkallergi eller obstipasjon) som provoserer frem symptomer. 

Obstipasjon: 

Konsistensen eller hyppighet av avføring er i seg selv ikke grunn nok for behandling. Dersom barn derimot er plaget på grunn av obstipasjon vil vi vanligvis anbefale Movicol junior, også hos barn under ett år. Vanlig vedlikeholdsdose er gjerne 1/4 til 1/2 pose daglig hos de minste, og 1-2 poser daglig hos de større, men effekt av dose er individuelt og denne må justeres opp eller ned til ønsket effekt. Movicol anbefales gitt en gang daglig og kan blandes i melk eller vann (selv om det står noe annet på pakningen). Dersom dette allerede er fint regulert ved bruk av Malt eller Laktulose, behøver man ikke bytte til movicol.