Cøliaki diagnostikk

Cøliaki diagnostikk hos barn og ungdom ved Barne- og Ungdomsklinikken, SUS (BUKSUS). 

BUKSUS sin rolle:

Grunnstønad:
Barn med cøliaki har krav på grunnstønad. NAV krever at barn med cøliaki diagnostiseres av barnelege og at det er barnelege som skriver grunnstønad.


Ved TtgIgA verdi >10 x av normalverdi sender vi ut brev med bl pr skjema (HUS) for konfirmerende TtgIgA og Endomycium bl pr(dersom dette ikke er tatt). Når svar foreligger ringer vi foreldre eller venter på time for å gi informasjon om å starte med glutenfri kost dersom nye prøver er positiv. (dette tar tid - gjøres det av fastlege går det nok mye fortere – se «fastlegen sin rolle»).


Ved positiv TtgIgA verdi < 10x av normalverdi kalles barnet inn til gastroskopi i narkose.


Ved bekreftet cøliaki diagnose henvises foreldre evt sammen med ungdommen selv til cøliakikurs på SUS og det skrives legeerklæring for grunnstønad.


Klinisk oppfølging:

Barneklinikken kaller inn alle barn for konsultasjon ved diagnosetidspunkt og etter ½ år.

Videre følges førskolebarn med årlig kontroll til skolealder. 

Videre følges kun barn med cøliaki og uavklarte tilstander eller andre behandlingsbehov med nødvendige kontroller. Ellers avsluttes oppfølging på barneklinikken ved skolealder med oppfordring om at foreldre organiserer årlige kontroll hos fastlege med tanke på vekst-utvikling og bl pr.


Fastlegen sin rolle:

Mistenke cøliaki og ta TtgIgA bl pr der barn og ungdom presenter aktuelle symptom.


Ved positiv TtgIgA :

Ved TtgIgA verdi > x10 kan fastlege ta konfirmerende TtgIgA + endomycium test.       

Når alle svar foreligger og de er positive kan fastlege informere om at barnet har cøliaki  og kan gi råd om oppstart med glutenfri kost.

Henvis BUKSUS, legg ved alle prøvesvar og datoer for undersøkelser.


Ved  TtgIgA < 10x normal verdi:

Informere om sannsynlig cøliaki og at barnet må fortsette å spise glutenholdig mat og at tynntarmsbiopsi ved gastroskopi i narkose er nødvendig for diagnose. Barnet kan ha klinisk bedring av laktosefattig kost.


Henvise til BUKSUS. 


Ved negativ TtgIgA må det utredes for annen sykdom enn cøliaki og deretter evt henvises til BUKSUS ved behov.


Unntak: